Taivallahden ala-aste ja sen eurooppalaiset ystävyyskoulut lähtevät lukuvuotena 1997-1998 maailmanympäri-purjehdukselle Renata-purjeveneen mukana - internetin avulla!
Luokanpettajat Antti Helin ja Reko Niemelä lähtivät heinäkuussa 1997 purjehtimaan maapallon ympäri tavoitteenaan pitää koko matkan ajan internetissä kotisivuja, joilla he kertovat seikkailunsa etenemisestä. Taivallahden ala-aste kytkee purjehdusseikkailun ensi lukuvuoden teemoihinsa; viestintä- ja kansainvälisyyskasvatukseen. Koulun oppilaat seuraavat purjeveneen kotisivuilta purjehtijoiden matkapäiväkirjaa ja käyvät kotisivuilla myös interaktiivista keskustelua purjehtijoiden kanssa. Oppilaat lähettävät Renatalle matkan herättämiä kysymyksiä sähköpostilla ja Antti ja Reko vastaavat heille kotisivuillaan.
Koska kotisivut käännetään englanniksi
Renatan tukiryhmään kuuluvanTrantextin toimesta,voi Taivallahden ala-aste jakaa seikkailun yhdessä Eurosip-projektin ystävyyskoulujensa - esimerkiksi lontoolaisen Hermitage Primary Schoolin ja ruotsalaisen Kyrktåsjö Skolanin - kanssa.
Luonnollisesti kotisivut ja näin ollen koko seikkailu, esimerkiksi lokikirjan, kuvien ja keskustelun seuraaminen, ovat avoimia kaikille internetin käyttäjille.
Kaikilla internettiä opetuksessaan käyttävillä kouluilla on tilaisuus jakaa seikkailu ja hyödyntää purjehdusta oppimisessaan! Koulut voivat tehdä esimerkiksi matkareittiin ja purjehdukseen liittyviä projekteja, tutkimuksia sekä etsiä aiheeseen liittyviä linkkejä kotisivuilleen ja linkittää kotisivunsa puolestaan purjehtijoiden sivuihin otsikon "Aarrearkku" alle. Tämä tapahtuu lähettämällä koulun yhteystiedot purjehtijoiden kotisivujen päivittäjälle Tuula Pelkoselle Helsingin kaupungin Opetusvirastoon.

Taivallahden ala-asteella toukokuussa 1997 syntyneen idean käytännön toteuttamiseen tarvitaan muutakin kuin intoa; hankkeen onnistumiseen vaikuttaa ratkaisevasti ICL:n tarjoama tekninen tietotaito ja ennakkoluuloton yhteistyö. Vuorovaikutuksen koulujen ja purjehtijoiden välillä tekee mahdolliseksi Helsingin kaupungin Opetusviraston innovatiivinen Tietotekniikkaprojekti, joka osallistuu purjehtijoiden kotisivujen ylläpitämiseen sekä hankkii purjevene Renatalle yhteydenpidon mahdollistavan satelliittipuhelimen.
"Matka maailman ympäri" edistää oppilaiden tietotekniikkataitoja havainnollisesti ja konkreettisesti; oppilaat hyödyntävät sähköpostia, internettiä ja kotisivuja oppimisensa jokapäiväisinä välineinä. IT- ja viestintätaitojen ohella oppilaat Suomessa ja muualla tutkivat, kuinka on mahdollista kokea oikea seikkailu lähes reaaliajassa modernin teknologian avulla ja "live local, but work global."
Projekti tukee koulujen tehtävää kokonaisvaltaisesti; se on integroitavissa lähes kaikkiin opetettaviin aineisiin.
Lisäksi se motivoi ja ohjaa oppilaita itsenäiseen tiedon hankkimiseen, prosessointiin ja projektityöskentelyyn. Projektityöskentely, vuorovaikutus purjehtijoiden kanssa, itsenäinen tiedonhankkiminen ja kokemuksellinen oppiminen tekevät opitusta mekityksellistä ja oppijoista tiedon aktiivisia muokkaajia. Hanke on tärkeä kouluille myös siksi, että se tuo koko taloa yhdistävän seikkailun ja elämyksen koulun arkeen.
Matka maailman ympäri on yksi esimerkki internetistä opetusvälineenä ja myös siitä, miten koulut voivat avautua jopa koko maailmaan; löytää uusia yhteistyökumppaneita ja ideoita; etsiä uutta asiantuntemusta perustyönsä kehittämiseen ja tarjota myös omaa, pedagogista panostaan ihmisten vuorovaikutusta ja hyvinvointia edistäviin yhteisiin kehittämishankkeisiin.

 

Lisätietoja:

Heikki Savonen, Taivallahden ala-aste